Průzkumník souborů ve Windows 10

Můžete ho otevřít jedním ze tří způsobů: Vyberte tlačítko Start  a najděte ho v nabídce Start. Stiskněte klávesu s logem Windows+E. Vyberte ikonu složky na hlavním panelu. Po otevření průzkumníku: