O projektu

Cíl projektu

Zveřejnění výukových materiálů využitelných při výuce informatiky na základních a středních školách.